preskoči na sadržaj
Organizacija nastave 2019./2020.

Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu, a odvija se u dvjema smjenama:

- prva smjena počinje u 8,00 sati, a završava u 13,55 sati

- druga smjena počinje u 12,20 sati, a završava u 18,15 sati

 

Nastava se održava po dvama rasporedima :

Raspored 1. (R1)

Učenici 1.a, 1.b, 1.c, 2.a i 2.b su u školi u prvoj smjeni na teoretskoj nastavi,

a u drugoj smjeni na teoretskoj nastavi su 3.a, 3.b i 4.a razred (petkom su svi razredi samo prva smjena)

Učenici  2.c razreda su na praktičnoj nastavi u obrtničkim ili školskim radionicama.

   

Raspored 2. (R2)

Učenici 3.a i 4.a su u školi u prvoj smjeni na teoretskoj nastavi,

a u drugoj smjeni na teoretskoj nastavi su 1.a, 1.b, 2.a, 2.b i 2.c razred.

Učenici 1.c i 3.b razreda su na praktičnoj nastavi u obrtničkim ili školskoj radionici.

 

a) Stolar - JMO

Naziv predmeta

Broj sati tjedno

1. razred

2. razred

3. razred

Ukupno

Hrvatski jezik

3

3

3

9

Njemački jezik

Engleski jezik

2

2

2

6

Povijest

2

-

-

2

Vjeronauk/Etika

1

1

1

3

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

1

1

3

Politika i gospodarstvo

-

2

-

2

UKUPNO

9

9

7

25

 

NAZIV PREDMETA

Broj sati tjedno

1. razred

2. razred

3.razred

Ukupno

Osnove računalstva

1

-

-

1

Tehnologija zanimanja

1

2

3

6

Poznavanje materijala

2

1

-

3

Crtanje s konstrukcijama

2

3

3

8

Matematika u struci

1

1

1

3

UKUPNO

7

7

7

21

 
Izborni predmeti:

NAZIV PREDMETA

Broj sati tjedno

1. razred

2. razred

3.razred

Ukupno

Matematika

1

1

1

3

Osnove restauracije drva

-

-

2

2

UKUPNO

1

1

3

5


 
 
 
 
 b)   Drvodjeljski tehničar
   

Naziv predmeta

Broj sati tjedno

1. razred

2. razred

3. razred

4.razred

Ukupno

Hrvatski jezik

3

3

3

3

12

Njemački jezik

Engleski jezik

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

Povijest

2

2

-

-

4

Vjeronauk/Etika

 

1

 

1

 

1

1

4

Geografija

2

1

-

-

3

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8

Matematika

3

3

3

3

12

Fizika

2

-

-

-

2

Kemija

2

1

-

-

3

Biologija

2

-

-

-

2

Politika i gospodarstvo

-

-

2

-

2

UKUPNO

21

15

13

11

60

 
 

 

NAZIV PREDMETA

Br. sati tjedno

Br. sati tjedno

Br. sati tjedno

Br. sati tjedno

Br. sati tjedno

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Ukupno

 Računalstvo

2

-

-

-

2

Tehnička mehanika

-

2

-

-

2

Kemijska prerada drva

-

-

2

-

2

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija

2

2

-

-

4

Materijali

2

2

2

-

6

Strojevi i uređaji

1

2

2

2

7

Tehnologija proizvodnje

1

2

3

3

9

Konstrukcije

-

3

4

3

10

Organizacija i priprema proizvodnje

-

-

2

2

4

Radioničke vježbe -praktikum

3

4

4

4

15

Oblikovanje

-

-

-

3

3

Ekonomika i marketing

-

-

-

2

2

 

UKUPNO

11

17

19

19

66

 
Izborni predmeti:

 

NAZIV PREDMETA

Br. sati tjedno

Br. sati tjedno

Br. sati tjedno

Br. sati tjedno

Br. sati tjedno

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Ukupno

Furniri i ploče

-

-

-

2

2

Hidrotermička obrada drva

-

-

-

2

2

UKUPNO

-

-

-

4

4

 
 
 
 
c) Drvodjeljski tehničar - restaurator
 

Naziv predmeta

Broj sati tjedno

1. razred

2. razred

3. razred

4.razred

Ukupno

Hrvatski jezik

3

3

3

3

12

Njemački jezik

Engleski jezik

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

Povijest

2

2

-

-

4

Vjeronauk/Etika

 

1

 

1

 

1

1

4

Geografija

2

1

-

-

3

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8

Matematika

3

3

3

3

12

Fizika

2

-

-

-

2

Kemija

2

1

-

-

3

Biologija

2

-

-

-

2

Politika i gospodarstvo

-

-

2

-

2

UKUPNO

21

15

13

11

60

 

Naziv predmeta

Broj sati tjedno

1. razred

Broj sati tjedno

2.razred

Broj sati tjedno

3. razred

Broj sati tjedno

4. razred

Ukupno

Povijest umjetnosti

-

 

2

2

-

4

 

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija

2

2

-

-

4

Materijali

2

2

3

-

7

Praktikum tehnologije i sastavljanja

2

1

3

3

9

Zaštita drva

-

-

-

2

2

Konstrukcije

-

2

3

3

8

Oblikovanje

-

-

-

3

3

Postupci obrade

-

-

3

2

5

Računalstvo

2

2

-

-

4

Restauracija namještaja

-

-

-

3

3

Fotodokumentacija

-

2

-

-

2

Praktična nastava

4

5

4

4

17

UKUPNO

12

18

18

20

68


  Izborni predmeti:

 

Naziv predmeta

Broj sati tjedno

1. razred

Broj sati tjedno

2.razred

Broj sati tjedno

3. razred

Broj sati tjedno

4. razred

Ukupno

Ekonomika i marketing

-

-

-

1

1

Restauracija tradicijske građevinske stolarije

-

-

-

1

1

Poznavanje materijala u glazbalarstvu

-

-

1

1

2

Konstrukcije drvogalanterije

1

-

-

-

1

UKUPNO

1

-

1

3

5

 

 

 
e) Drvodjeljski tehničar - dizajner (novi strukovni kurikul)

Naziv predmeta

Broj sati tjedno

1. razred

2. razred

3. razred

4.razred

Ukupno

Hrvatski jezik

3

3

3

3

12

Njemački jezik

Engleski jezik

2

2

2

2

2

2

 

2

2

8

8

Povijest

2

2

-

-

4

Vjeronauk/Etika

 

1

 

1

 

1

1

4

Geografija

2

1

-

-

3

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8

Matematika

3

3

3

3

12

Fizika

2

-

-

-

2

Kemija

2

-

-

-

2

Biologija

2

-

-

-

2

Računalstvo

2

-

-

-

2

Politika i gospodarstvo

-

-

2

-

2

UKUPNO

23

14

13

11

61

 

Naziv predmeta

Broj sati tjedno

1. razred

Broj sati tjedno

2.razred

Broj sati tjedno

3. razred

Broj sati tjedno

4. razred

Ukupno

Materijali

2

2

-

-

4

Tehnologija proizvodnje

1

1

1

-

3

Tehničko crtanje

2

-

-

-

2

Nacrtna geometrija

-

2

-

-

2

Konstrukcije

-

3

4

3

10

Konstruiranje računalom

-

2

2

-

4

Oblikovanje i projektiranje proizvoda

-

-

2

2

4

Opremanje i projektiranje prostora

-

-

-

3

3

Dizajnersko crtanje

1

2

2

-

5

Planiranje, priprema i upravljanje proizvodom

-

-

-

2

2

CNC tehnologije u izradi namještaja

-

-

2

1

3

Praktična nastava

2

4

3

3

12

Ekonomika i marketing

-

-

-

2

2

Komercijalno poslovanje

-

-

-

2

2

UKUPNO

8

16

16

18

58

 

Izborni predmeti:

Naziv predmeta

Broj sati tjedno

1. razred

Broj sati tjedno

2.razred

Broj sati tjedno

3. razred

Broj sati tjedno

4. razred

Ukupno

Hidrotermička obrada drva

-

2

-

-

2

Pilanska obrada drva

-

2

-

-

2

Specijalni radovi na proizvodima od drva

-

-

-

2

2

Prezentacijske vještine

1

-

-

-

1

Namještaj i zdravlje

-

-

2

-

2

Ekologija i održivi razvoj

1

-

-

-

1

Drvo u graditeljstvu

-

-

1

-

1

Specijalne tehnologije u obradi drva

-

-

-

1

1

Stilovi namještaja

-

-

2

-

2

Konstrukcije stubišta, obloga i pregrada

-

-

-

1

1

Estetsko oblikovanje prodavaonice

-

-

1

-

1

Poduzetništvo

-

-

-

2

2

UKUPNO

1 (2)

2 (4)

3 (6)

3 (6)

9 (18)

 
 
Praktična nastava, stručna i ferijalna praksa
 
a)   Praktična nastava
Stolar - JMO
 
1. godina- ukupno 900 sati praktične nastave godišnje
 
a) u školi
-      35 sati tehnologija zanimanja- predaje profesor stručnih predmeta
-      219 sati praktične nastava-predaje stručni učitelj
             
                  b) izvan škole
                 -      646 sati praktična nastava- majstor    
 
2. godina – ukupno 900 sati praktične nastave godišnje
                       
                 a) u školi
                 -     35 sati tehnologija zanimanja- prof. stručnih predmeta
                 -   153 sati praktična nastava- stručni učitelj
       
                  b) izvan škole
                 -    712 sati praktične nastave-majstor
 
      3. godina -   ukupno 800 sati praktične nastave godišnje
                
                 a) u školi
                   -    32 sata tehnologija zanimanja- prof. stručnih predmeta
                   - 144 sata praktična nastava- stručni učitelj
                
                  b) izvan škole
                   -   624 sata- praktična nastava- majstor  
 
Drvodjeljski tehničar - restaurator
Praktična nastava – izvodi se u školskoj radionici
       3. godina - 140 sati- predaje nastavnik stručnih predmeta
       4. godina - 140 sati - predaje nastavnik stručnih predmeta         
 
 
 
Praktičnu nastavu prati nastavnik Šimun Zovko.
 
 
 
b) Stručna i ferijalna praksa
 1.      godina:
drvodjeljski tehničar-                  ferijalna praksa  80 sati
drvodjeljski tehničar dizajner-    ferijalna praksa 80 sati
 
Mjesto realizacije:
Poduzeća i obrtničke radionice za obradu drva i saloni namještaja
 
2. godina
drvodjeljski tehničar- restaurator                 ferijalna praksa  80 sati
drvodjeljski tehničar dizajner-                      ferijalna praksa 80 sati
 
Mjesto realizacije:
Poduzeća i obrtničke radionice za obradu drva, poduzeća za proizvodnju namještaja i građevne stolarije, saloni namještaja
 
3. godina
drvodjeljski tehničar    ferijalna praksa 80 sati
 
 
Mjesto realizacije:
Poduzeća i obrtničke radionice za obradu drva, poduzeća za proizvodnju namještaja i građevne stolarije, saloni namještaja i školska radionica.
 
4.godina
drvodjeljski tehničar       ferijalna praksa 40 sati
 
 
Mjesto realizacije:
Poduzeća i obrtničke radionice za obradu drva, poduzeća za proizvodnju namještaja i građevne stolarije, saloni namještaja i školska radionica.
 
Stručna i ferijalna praksa odvija se u poduzećima, obrtničkim radionicama i salonima namještaja:
 

Spačva Vinkovci

URA Vinkovci

GSO Zelac Vinkovci

S.O. Zukić  Vinkovci

SO Božić Rokovci

S.O. Rošić  Županja

Bjelin Otok d.o.o. – Otok

S.O. Babić - Vinkovci

SO Rustik - Nuštar

SO Bićanić - Andrijaševci

SO Jakob Ivkić - Baja - Strošinci

Školska radionica

 

DODATNA NASTAVA

Dodatna nastava izvodit će se tijekom školske godine u sklopu priprema za polaganje Državne mature za učenike trećih i četvrtih razreda. Nastava će se organizirati iz: hrvatskog jezika, njemačkog jezika, engleskog jezika i matematike.

Učenici  će pravovremeno biti upoznati s rasporedom održavanja dodatne nastave.

 

Predmet

Predavač

Broj sati

Hrvatski jezik

Gordana Petrušić

70

Njemački jezik

Lucija Mrkonjić

70

Engleski jezik 

Jelena Škurla

Matematika

Slavica Karatović

70

 Kalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 2. 2016.

Ukupno: 115161
Ovaj mjesec: 584
Ovaj tjedan: 87
Danas: 8

Oglasna ploča

Korisni linkovi

Static HTML

Arhiva dokumenata

Dokumenti za prikaz
preskoči na navigaciju